กระสอบปุ๋ย WWW.wanidaREXSAC.COM

 กระสอบปุ๋ย นำไปบรรจุสิ่งตามผลิตที่เราต้องการเช่น ปุ๋ย ,ข้าวโพด,มันสำปะหลัง,ข้าว,สารเคมี,เกลือ,ถ่าน,และอื่นๆๆ

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

สอบรายดูเพิ่มเติมได้ที่

      โทร 083-6999206  ,095-8959771  เปีย(วนิดา) 

ID LINE : 0958959771

               

               Email : piarexsac@gmail.com

                                     

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,807