กระสอบข้าว
มีทุกไซต์ให้เลือกตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นบรรจุข้าว , ใส่ทราย , 
ใส่ปุ๋ย , ใส่ถ่าน , ใส่พันธุ์ข้าว ฯลฯ 
ขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับตัวสินค้าที่ลูกค้านำไปใช้งาน 
มีทั้งพิมพ์ตราและไม่พิมพ์ตรา 

  • IMG_4789888.JPG
    ส่วนใหญ่จะนิยมบรรจุ 1 ก.ก., 2 ก.ก. , 5 ก.ก. มีพิมพ์ตราและไม่พิมพ์ตรา เช่น ถุงข้าว ถุงน้ำตาล ฯลฯ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านำไปบรรจุ ถุงPEไม่พิมพ์สั่งเท่าไหร่ก็ได้ ถุงPEพิมพ์ตร...
Visitors: 27,803