กระสอบข้าว WWW.wanidaREXSAC.COM

 
มีทุกไซต์ให้เลือกตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น   กระสอบข้าว  พิมพ์ตรา และไม่พิมพ์ตรา  สามารถใช้ในบรรจุข้าว , ใส่ทราย ,ใส่ปุ๋ย , ใส่ถ่าน , ใส่พันธุ์ข้าว ใส่พวกมูลสัตว์,ใส่ผลิตภัณฑ์อื่นๆตามต้องการ ฯลฯ ขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับตัวสินค้าที่ลูกค้านำไปใช้งานมีทั้งพิมพ์ตราและไม่พิมพ์ตรา,พิมพ์เสีย

สอบหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

 WWW.wanidarexsac.COM

                                                                                piarexsac.lnwshop.com

                                                                            WWW.piarexsac.COM

      โทร 083-6999206  ,095-8959771  เปีย(วนิดา) 

ID LINE : 0958959771

               Email : piarexsac@gmail.com

                                          wanidarexsac@hotmail.com


  • IMG_4789888.JPG
    ส่วนใหญ่จะนิยมบรรจุ 1 ก.ก., 2 ก.ก. , 5 ก.ก. มีพิมพ์ตราและไม่พิมพ์ตรา เช่น ถุงข้าว ถุงน้ำตาล ฯลฯ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านำไปบรรจุ ถุงPEไม่พิมพ์สั่งเท่าไหร่ก็ได้ ถุงPEพิมพ์ตร...

  • กระสอบดิน.jpg
    มีทุกไซต์ให้เลือกตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นบรรจุข้าว , ใส่ทราย ,ใส่ปุ๋ย , ใส่ถ่าน , ใส่พันธุ์ข้าว ฯลฯขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับตัวสินค้าที่ลูกค้านำไปใช้งานมีทั้งพิมพ์ตราและไม่พิมพ์ตรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,809